Referenser

Ormkärrskolan, Västerås

Ormkärrsskolan är en F-5 skola med ca 160 elever. Ormkärrsskolan består av ett fritidshem för elever åk F-3 och en mellanstadieverksamhet för elever i åk 4-5.

Det som kännetecknar skolan är dess trygga och lugna klimat där alla är bekanta med alla. Eleverna känner alla lärare på skolan och alla elever. Skolan har en god studiekultur och eleverna är väl medvetna om de mål de strävar mot samt vilka kunskapskraven är. Eleverna är delaktiga i sitt eget lärande och utbildas till att bli självständiga, ansvarstagande och nyfikna.

Verksamheten bedrivs i samverkan med de olika klasserna och fritidsverksamheterna och har många gemensamma teman ihop.

Skolan har ledda aktiviteter som höjer pulsen och aktivitetsgraden på rasterna. Organiserade rastaktiviteter främjar den egna hälsan, samanhållningen bland eleverna, ökad gemenskap mellan årskurserna och ökad koncentration under lektionstid.

Starka har levererat Siena Bänkar som ramar in och nivåavskiljer på ett kul sätt runt områden på skolgården. Bänkarna svänger i olika radier som inbjuder till lek och fantasi.

 

 

Objekt: Ormkärrskolan
Byggår: 2018 utemiljö
Ort: Västerås
Starkas åtagande: Siena bänkar

Relaterade produkter

Projektplats

Mark & Mur

Marksten, plattor och murar. Våra produkter är framtagna för både privata och offentliga miljöer, där de förskönar trädgårdar, gator och torg.

Sök återförsäljare