Hållbarhet hos Starka

För en hållbar framtid

Vi strävar alltid efter att vara en part som bidrar till att hitta nya produkter och vägar för att skapa en hållbar framtid för oss, våra barn och miljön. Starkas medarbetare arbetar alltid med förbättringar, där varje medarbetare ansvarar för att ständigt förbättra vår kvalitet och miljö i det egna arbetet. Alla våra produkter till betongelement är godkända för användning i Svanen-märkta hus. Ett naturligt val för oss är också att vi använder klimatklok el från sol, vind, vatten och biobränsle.

Starka på miljö

Starka AB är certifierad enligt ISO 9001:2015

ISO 9001 är en standard för ledningssystemet i ett företag. Det berör allt som påverkar kvaliteten, från hur man svarar i telefon till varan är levererad. Här beskrivs hur man ständigt förbättrar processerna och verksamheten för att möta kundernas behov. Starka är 3:e part certifierat enligt 9001:2015.

Starka AB är certifierad enligt ISO 14001:2015

ISO 14001 är en standard för miljöledning i ett företag. Därmed ser vi till hela livscykeln för våra produkter samt jobbar aktivt med att t.ex. minska utsläpp och spill och att öka användandet av förnybara resurser. På Starka är detta integrerat i ledningssystemet. Starka är 3:e part certifierat enligt 14001:2015

För certifikat som PDF – klicka här

 

Vi har bestämt oss! Betongen ska bli klimatneutral

Sverige står inför två stora utmaningar. Vi ska bygga historiskt stora volymer av både infrastruktur och bostäder, och vi ska ställa om vårt samhälle till att bli klimatneutralt till 2045.

Nästan överallt i våra samhällen har materialet betong gjort samhällsbyggandet möjligt. Betong är ett fantastiskt material som idag inte rakt av går att ersätta, då det inte finns några reella alternativ som har betongens egenskaper. Betongen bidrar dock med stora koldioxidutsläpp, framförallt från cementtillverkningen.

Vi har bestämt oss! All betong ska vara klimatneutral senast år 2045. Därför Svensk Betong tillsammans med betongtillverkare i hela landet och regeringens tillsatte samordnare för Fossilfritt Sverige tagit fram en färdplan för hur betongen ska bli klimatneutral.

Färdplanen har tagits fram av Betonginitiativet som är en  gemensam plattform för alla betongaktörer, byggare, beställare och kommuner som vill vara med och öka takten i arbetet mot klimatneutral betong. Initiativtagare till Betonginitiativet är ByggVesta, Cementa och Svensk Betong.

Läs vår färdplan här

 

Med koll på hela livscykeln – tack vare EPD:er för våra produkter

Vi och våra kunder ser stora fördelar med kontroll på våra produkters kompletta livscykel. Därför har vi prioriterat arbetet med framtagningen av EPD:er och kan nu stolt presentera dokument för flertalet.
Den oberoende livscykelanalysen ger transparent och jämförbar information om våra produkters miljöpåverkan. Se samtliga EPD:er i listan till höger.

GREEN DIRECTION – vi ska vara en del av omställningen till en mer hållbar värld och tar nu nästa steg.

Green Direction är vårt sätt att rent kommunikativt tydliggöra våra hållbarhetssatsningar och konkreta aktiviteter.

Med vår Green Direction-stämpel blir det transparent vad vi gör och att vi gör någonting. Samtliga hållbarhetssatsningar märks med vår stämpel. #betongärhållbart

Hur påverkar våra elementprodukter miljön? Vi följer upp med hjälp av våra EPD:er

Vi skapar hållbara miljöer i betong och följer kontinuerligt upp vårt arbete. Med hjälp av EPD:er kan vi på ett transparent och jämförelsebart sätt redovisa våra produkters miljöpåverkan. Miljövarudeklarationen redovisar miljöpåverkan på en vara eller tjänst ur ett livscykelperspektiv.
Vill du veta mer?

Vi producerar vår egen solenergi

Nu tar vi ytterligare ett steg i vårt hållbarhetsarbete och installerar en solcellsanläggning på taket till vår elementfabrik i Kristianstad. Vid årsskiftet 2021-2022 påbörjar vi produktionen av vår egna solenergi.
Betong + solenergi – dubbelt så hållbart.

 

 

Klimatklok el

Vi använder självklart klimatklok el från sol, vind, vatten och biobränsle.

Se vårt certifikat här.

 

Läs mer

Mer om miljöcertifieringar

Miljöcertifiering av byggnationer är något som har blivit mer förekommande och det är något som kommer att prägla vår verksamhet mer och mer. Idag förekommer det framför allt tre olika varianter av miljöcertifieringar, en enklare förklaring finns nedan:

BREEAM

Certifieringssystemet kom 1990 från England och är det mest avancerade systemet och är det vanligaste i Europa. Det ger oss möjlighet att bedöma en byggnads totala miljöpåverkan eftersom hela livscykeln är med i granskningen. Det kan även användas i större sammanhang, på ett kvarter eller på en hel stad. Systemet är uppbyggt på olika nivåer:

• Pass
• Good
• Very good
• Excellent
• Outstanding

Just nu arbetar Starka med flera projekt som är certifierade enligt Breeam, t.ex. Kv. Masthusen i Malmö, nivå Outstanding och Huvudkontoret Max Lab i Lund, nivå Excellent.

Läs mer på www.breeam.com

LEED

Den amerikanska uppföljaren till BREEAM som kom ut 1999 och är från USA. Leed är idag det mest spridda certifieringssystemet i världen. Systemet är indelat i olika bedömningsområden där man samlar ihop poäng. De olika områdena är: Hållbart platsval, Hushållning med vatten, Energi & atmosfär, Material & naturresurser och Inomhusmiljö.
Utöver dessa så kan man även få extra poäng för Innovativa lösningar och Regionala prioriteringar. Sammanräknade poäng bedöms tillsammans med vissa tvingande krav och räknas sedan om till en nivå. De nivåer som finns i Leed är:

• Certifierad (40-49 poäng)
• Silver (50-59 poäng)
• Guld (60-79 poäng)
• Platina (>80 poäng)

Läs mer på www.leed.net

Miljöbyggnad

Systemet är svenskt, hette tidigare Miljöklassad byggnad och bygger på svenska byggregler, byggpraxis och svenska myndighetsregler. Det startade 2009 på initiativ av bygg- och fastighetsbranschen och styrs sedan 2011 av SGBC (Sweden Green Building Council). Miljöbyggnad skiljer sig från de övriga genom att vara enklare och mer kostnadseffektivt och det kan användas på både nyproducerade och befintliga byggnader. Man kan få tre olika betyg i systemet:

• Brons
• Silver
• Guld

Brons innebär att man klarar de grundläggande krav som ställs i Sverige, medan de övriga betyder att man ställer högre krav än vad lagstiftningen kräver.

Exempel på projekt där Starka är eller har varit med och levererat är:
• Högskolan i Karlskrona (uppnådde Guld)
• Kv. Höjdpunkten i Lerum (Silver)
• Kv. Niagara, Malmö högskola (Silver)
• Fladängsskolan i Lomma (Silver)
• Nya skolan i Gråbo (högsta miljöklassningen!)

Läs mer på www.sgbc.se

Green building

GreenBuilding är ett system som lanserades år 2004 av EU-kommissionen för att kunna kvalitetsmärka energieffektiva byggnader. Programmet uppmanar ägare till andra fastigheter än bostäder att på frivillig basis effektivisera energianvändningen i sina byggnader inom en eller flera tekniska discipliner. Kriterierna för GreenBuilding är att sänka energiförbrukningen i fastigheten med 25 procent mot kraven i BBR (Boverkets byggregler).

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Sara Brantvall

Hållbarhet-, Kvalitet- & Miljöchef

sara.brantvall@starka.se

Telefon: 044-20 25 03