Referenser

Hedda Andersson gymnasiet i Lund

Den nya skolan har ritats av Wingårdhs arkitekter i samarbete med danska AART och kommer inrymma närmare 2000 elever, varav ca 400 på högstadiet. Rivningsarbetet av nuvarande Svaneskolan inleds efter skolavslutningen i juni och första inflyttning kommer ske sommaren 2023. Skolan kommer stå helt klar året därpå.

Det är Skanska Sverige som tilldelats uppdraget som partnering.

Hedda Anderssongymnasiet kommer att bidra till en utveckling av stadsmiljön och skapa helt nya flöden i staden. En av Lunds kommuns största investeringar någonsin.

partnering modellen ska innebära bättre ekonomi och högre kvalitet i projektet att det blir en tryggare byggprocess, bättre upfföljning.

Starkas åtagande är projektering, tillverkning och montage av betongstommen.

Montagestart: Nov. 2020, Inflyttning sommaren 2023 och helt klar 2024.

 

Objekt: Hedda Anderssongymnasiet
Byggår: 2020-2023
Ort: Lund
Byggherre: Lunds kommun
Arkitekt: Wingårds arkitekter i samarbete med danska AART
Entreprenör: Skanska Sverige AB
Starkas åtagande: Projektering, tillverkning och montage av betongstomme. Mängder: RV: 22 000 m2, RW: 800 m2, HDf: 19 500m2, RD: 1600m2, Betongpelare- och balkar, Trappor, och Samverkansstål

Starka Betongelement

Vi erbjuder kompletta stomsystem och flexibla systemlösningar till bland annat skolor, industrier, kontor, offentliga byggnader och bostäder. Alla våra produkter har utgivna EPDer och är registrerade och bedömda i Byggvarubedömningen. De är godkända för användning i Svanen-märkta hus. Vi levererar enligt hållbarhetskraven för Miljöbyggnad, Leed, Breeam och Noll CO2.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vi svarar gärna på Era frågor!

Kontakta enskilda medarbetare via kontaktuppgifter nedan eller maila till info@starka.se.
Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Hållbarhet
Transport/Planering