Betongblock

Vi återanvänder spillbetong - och tillverkar betongblock

Av vår spillbetong tillverkar vi våra betongblock. Tillverkningen ligger helt i linje med vårt hållbarhetsarbete och vi tillvaratar våra restprodukter.

Betongblock

Betongblocken fyller sin funktion både tillfälligt och mer permanent. De kan användas som murar eller väggar samt som planlager och bullerväggar.

Låssystemet liknar traditionella legoklossar och genom att stapla klossarna ovanpå varandra uppnås en väldigt stabil konstruktion.

Relaterat material

Produktinformation

Benämning:
Typ:
Färg:
Art.nr:
Längd:
Bredd:
Höjd:
Mer info:
Starka Betongblock
Hel
Grå
BetongklossSB1
1600
800
800
Läs mer

Produktinformation

 • Artikelnummer BetongklossSB1
 • Byggmått 1600x800x800 mm
 • Starka Betongblock
 • Artikelnummer BetongklossSB1
 • Typ Hel
 • Färg Grå
 • Längd 1600
 • Bredd 800
 • Höjd 800
 • Byggmått 1600x800x800 mm

CE-Märkning

 • Standard: Ej tillämplig

Utskrift

Starka Betongblock
Halv
Grå
BetongklossSB2
800
800
800
Läs mer

Produktinformation

 • Artikelnummer BetongklossSB2
 • Byggmått 800x800x800 mm
 • Starka Betongblock
 • Artikelnummer BetongklossSB2
 • Typ Halv
 • Färg Grå
 • Längd 800
 • Bredd 800
 • Höjd 800
 • Byggmått 800x800x800 mm

CE-Märkning

 • Standard: Ej tillämplig

Utskrift

Inspireras – så har andra gjort

Betongkloss av spillbetong

Läs mer och se fler bilder

Betongkloss av spillbetong

Läs mer och se fler bilder

Betongkloss av spillbetong

Läs mer och se fler bilder