Vi är med och bygger ut det svenska järnvägsnätet

46 järnvägsstationer.

När vi summerar antalet genomförda järnvägsprojekt närmar det sig nu ett femtiotal och vi är väldigt stolta över att vara en del av pågående storsatsning på den svenska järnvägsinfrastrukturen.

År 2018 inledde Regeringen en storsatsning på järnvägsinfrastrukturen i landet. Satsningen är den största investeringen för järnvägen i modern tid och vi på Starka är stolta över att vara en del av arbetet.

Planen gäller stora satsningar på såväl nybyggnation som upprustning och modernisering av befintlig infrastruktur och totalt avsätts 165 miljarder kronor till drift och underhåll av de statliga järnvägarna.

”Nu gör vi den största järnvägssatsningen i modern tid. […] Sverige ska ha ett modernt järnvägsnät där tågen går i tid över hela landet” – Infrastrukturminister Tomas Eneroth (2018). Parallellt pratar ministern om en omställning av transportsystemet och pådrivningen av den gröna industriella revolutionen med investeringar över hela landet.

 

 

När det gäller utbyggnaden av järnvägen i södra Sverige är det inte längre fokus på höghastighetstågen. Istället ligger fokus på nya stambanor och i planen ingår etapperna Ostlänken, Göteborg–Borås och Hässleholm-Lund samt planering för kvarstående etapper på de centrala systemdelarna mellan Linköping och Borås respektive Hässleholm via Jönköping.

Vi på Starka är stolta över att vara delaktiga i den stora satsning som görs. Med järnvägsprodukter i vårt favoritmaterial betong är vi med och bygger ett starkt och hållbart Sverige.

Våra referensobjekt visar vårt tidigare arbete och vi uppdaterar löpande med fler. Våra produkter är utvecklade med hänsyn tagen till gällande riktlinjer.

REFERENSOBJEKT I FOKUS

Varbergstunneln, Västkustbanan

Starka Betongprodukter tecknar avtal med totalentreprenör Implenia Sverige AB gällande utbyggnad av Västkustbanan med dubbelspår genom Varberg samt tunnel under centrum. Till projektet levererar vi plattformskantstöd till samtliga perronger i projektet.

Totalt omfattar projektet nio kilometer dubbelspår mellan Varberg och Hamra, tre kilometer lång tunnel under staden, nytt stationsområde, plattformar i nedsänkt läge, ny godsbangård samt fem nya broar.

Tidsplanen aviserar en öppning för trafiken på nya dubbelspåret i juli 2025 och utbyggnaden kommer skapa plats för fler tåg, förbättra säkerhet och tillförlitlighet, skapa en lugnare stadsmiljö och optimera möjligheterna för ett växande Varberg.

Läs mer

Referensobjekt - järnvägsstationer:

Vi arbetar just nu med flera olika järnvägsprojekt. Ett väl utvecklat sortiment av järnvägsprodukter, framtagna enligt gällande riktlinjer, ligger till grund för vårt arbete.