Vi är med och bygger ut det svenska järnvägsnätet

44 järnvägsstationer.

När vi summerar antalet genomförda järnvägsprojekt närmar det sig nu ett femtiotal och vi är väldigt stolta över att vara en del av pågående storsatsning på den svenska järnvägsinfrastrukturen.

År 2018 inledde Regeringen en storsatsning på järnvägsinfrastrukturen i landet. Satsningen är den största investeringen för järnvägen i modern tid och vi på Starka är stolta över att vara en del av arbetet.

Planen gäller stora satsningar på såväl nybyggnation som upprustning och modernisering av befintlig infrastruktur.

”Nu gör vi den största järnvägssatsningen i modern tid. […] Sverige ska ha ett modernt järnvägsnät där tågen går i tid över hela landet” – Infrastrukturminister Tomas Eneroth (2018).

Vi på Starka är stolta över att vara delaktiga i den stora satsning som görs. Med ett sortiment av järnvägsprodukter i vårt favoritmaterial betong är vi med och bygger ett starkt och hållbart Sverige.

Våra referensobjekt visar vårt tidigare arbete och vi uppdaterar löpande med fler. Våra järnvägsprodukter är utvecklade med hänsyn tagen till gällande riktlinjer.

REFERENSOBJEKT I FOKUS

Underhållsdepå, Hässleholm

Kärråkra är Skånes nya underhållsdepå för Skånetrafikens Öresundståg. Längs med tio parallella spår underhålls tågen löpande för att kunna upprätthålla en fungerande tågtrafik i de södra delarna av Sverige.

Leveransen av järnvägsprodukter bestod av Plattformskant 97 H 1250 20kN, Kontaktledningsfundament typ 2, 5 & 6 samt Kabelkanaler 350 & 535. Läs mer