Referenser

Helsingborg C, plattform för resande byte

Ny plattform

  • En ny plattform på Helsingborg C: Berör området för spår 5-9 på Helsingborgs Central. Plattformen läggs mellan spår 6 och 8, spår 7 rivs. Plattformen kommer att vara minst 260 meter lång. Den nya plattformen utrustas med plattformstak, väntutrymme, bänkar och kameraövervakning.
  • I södra änden av plattformen ska en trappa byggas upp till befintlig gångbro.
  • Nya signalanläggningar för att underlätta uppställning av tåg.
  • Helsingborg stad bygger ut området norr om plattformen och tillgänglighetsanpassar det.
  • Arsleff är vår beställare.
  • Starka har levererat plattformskanstöd till perrongerna.

Objekt: Perrong Helsingborg C
Byggår: 2023-2024
Ort: Helsingborg
Byggherre: Trafikverket
Entreprenör: Arsleff
Starkas åtagande: Plattformskant 97

Projektplats

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vi svarar gärna på Era frågor!

Kontakta enskilda medarbetare via kontaktuppgifter nedan eller maila till info@starka.se.
Betongelement
Betongprodukter
Styrelse