Referenser

Nya skolan, Gråbo

Skolbyggnad i betong

Ljungviksskolan i Gråbo är byggd med infärgade sandwichelement i fasaden som kompletterats med utsmyckande avsnitt i trä. Miljöbyggnad (högsta miljöklassning). Fasaden är arkitektoniskt mycket vacker. Bjälklaget är av håldäcksbjälklag och innerväggar av betong.

Projektplats

Kontaktpersoner

Vill du veta mer?

För mer information, vänligen välj område och kontakta någon av våra medarbetare.

Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Arbetsmiljö
Transport/Planering