Referenser

Lönsboda Förskola

Förskolan beräknas vara färdig sommaren 2020. Den kommer att rymma 8 avdelningar med 16-20 förskolebarn på varje avdelning. Även storkök och matsal

Nybyggnad av förskola som består av en byggnad i på 2 våningar. Själva byggnationen startade november 2018 med en beräknad byggtid på 20 månader.

Byggherre är Osby kommun och som arkitekter anlitades Sesam Arkitektkontor. Projektet utförs i form av partnering som hanteras av Skanska Sverige som totalentreprenör.

Området där förskolan ska placeras kommer att bli ett helt nytt kvarter som uppskattningsvis omfattar omkring 9 000 kvadratmeter. Själva skolan kommer enligt ritningarna företrädesvis vara byggd i två plan och rymma sammanlagt åtta olika avdelningar. En av byggnadens flyglar ryms dessutom en matsal för Örkenedskolan. Matsalen är planerad i ett plan och lokalen rymmer omkring 150 personer. Dessutom kan bland annat en utesovplats samt flera förrådsbyggnader noteras.
Betongfasaden är tänkt att i grunden vara grå, men med inslag av ett flertal olika kulörer.

Objekt: Lönsboda Förskola
Byggår: 2019
Ort: Lönsboda
Byggherre: Osby Kommun
Arkitekt: Sesam Arkitektkontor AB
Entreprenör: Skanska
Starkas åtagande: -HD/f 2800m2 -RD 140m2 -RV 650m2 -RW 2400m2 -Betongpelare -Stomsmide -Trappor

Projektplats

Kontaktpersoner

Vill du veta mer?

För mer information, vänligen välj område och kontakta någon av våra medarbetare.

Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Kvaltiet och miljö
Transport/Planering