Referenser

Lönsboda Förskola

Förskolan beräknas vara färdig sommaren 2020. Den kommer att rymma 8 avdelningar med 16-20 förskolebarn på varje avdelning. Även storkök och matsal

Nybyggnad av förskola som består av en byggnad i Osby på 2 våningar. Själva byggnationen startade november 2018 med en beräknad byggtid på 20 månader till en uppskattad kostnad av 50 mkr.

Byggherre var Osby kommun och som arkitekter anlitades Sesam Arkitektkontor. Projektet utfördes i form av partnering som hanterades av Skanska Sverige som totalentreprenör.

Området där förskolan ska placeras kommer att bli ett helt nytt kvarter som uppskattningsvis omfattar omkring 9 000 kvadratmeter. Själva skolan kommer enligt ritningarna företrädesvis vara byggd i två plan och rymma sammanlagt åtta olika avdelningar. En av byggnadens flyglar ryms dessutom en matsal för Örkenedskolan. Matsalen är planerad i ett plan och lokalen rymmer omkring 150 personer. Dessutom kan bland annat en utesovplats samt flera förrådsbyggnader noteras.
Betongfasaden är tänkt att i grunden vara grå, men med inslag av ett flertal olika kulörer.

Objekt: Lönsboda Förskola
Byggår: 2019
Ort: Lönsboda
Byggherre: Osby Kommun
Arkitekt: Sesam Arkitektkontor AB
Entreprenör: Skanska
Starkas åtagande: -HD/f 2800m2 -RD 140m2 -RV 650m2 -RW 2400m2 -Betongpelare -Stomsmide -Trappor

Projektplats

Kontaktpersoner

Vill du veta mer?

För mer information, vänligen välj område och kontakta någon av våra medarbetare.

Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Arbetsmiljö
Transport/Planering