Nyheter

2019-05-29

Starka säljer entreprenadverksamhet

Som ytterligare ett steg i koncernens strategi att koncentrera verksamheten kring dess kärnområden säljer Starka nu golventreprenadverksamheten C Holmqvist Entreprenad.

Försäljningen av entreprenadverksamheten föranleddes av höstens avyttring av koncernens fabriksbetongverksamhet, då Betongindustri AB övertog fabriksbetongstationerna i Kristianstad och Södra Sandby.

Affären innebär ytterligare fokus på koncernens kärnområden inom prefabricerade betongelement, VA, markprodukter och stödmurar.

Köpare är Christian Holmqvist, som har drivit entreprenadverksamheten sedan den förvärvades år 2011.

För mer information kontakta:

Lena Holst
Koncernchef
0702-61 25 02
lena.holst@starka.se

Christian Holmqvist
VD C Holmqvist Entreprenad
0705-60 04 99
christian.holmqvist@starka.se