Nyheter

2012-05-29

C. Holmqvist Entreprenad, ett bolag inom Starkakoncernen, gjuter golvet till DSV i Landskrona

Hösten 2012 står DSV:s nya logistikanläggning färdig och klar för inflyttning. Vid Landskronas södra infart intill E6:an ligger anläggningen strategiskt placerad rent geografiskt. Via beställare MJ Ericsson har C. Holmqvist Entreprenad, ett bolag inom Starkakoncernen, fått i uppdrag att anlägga uppställningsplatserna för anläggningens trailers. Totalt rör det sig om drygt 5 500 m2 fördelat på 2 meter breda och 24-290 lpm långa uppställningsplatser.

DSV bygger, i och med den nya anläggningen i Landskrona, Nordens modernaste  logistikanläggning. Den totala ytan vid färdigställande kommer bli cirka 100 000 m2.

Starkas arbete är redan i full gång och beräknas vara färdigt i augusti.

 

För mer information kontakta Marknadschef Björn Olsson, 044-20 25 20 eller bjorn.olsson@starka.se.

 

Kundtjänst

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss här eller ringa oss på 044 - 20 25 00.

Jag godkänner att Starka sparar information om mig. Läs mer här

Jag godkänner att Starka sparar information om mig. Läs mer här