Kvalitet och miljö

För en hållbar framtid

Vi strävar alltid efter vara en part som bidrar till att hitta nya produkter och vägar för att skapa en hållbar framtid för oss, våra barn och miljön. Starkas medarbetare arbetar alltid med förbättringar, där varje medarbetare ansvarar för att ständigt förbättra vår kvalitet och miljö i det egna arbetet. Alla våra produkter till betongelement är godkända för användning i Svanen-märkta hus.

Aktuella miljöprojekt
Starka betongelement certifierade enligt ISO 14001:2004. Starka AB är certifierade enligt ISO 14001:2004. Detta är ett steg i arbetet mot att miljöcertifiera Starkas verksamhet på samtliga orter. Certifikatet gäller för konstruktion, utveckling, tillverkning och försäljning av prefabricerade betongprodukter inom tillämpningsområden för bygg- och anläggningsverksamhet.
Certifikat som pdf.

Light2CAT
Vi är med i miljöprojektet ”Light2CAT” – ett EU-finansierat projekt som syftar till att utveckla ljuskänsliga material som sedan implementeras i cementbaserade produkter. Med denna teknik blir det möjligt att bygga offentliga infrastrukturer och byggnader som kan minska luftföroreningar i inom- och utomhusmiljön. Steg 2 är nu påbörjat och vi håller er uppdaterade om senaste nytt kontinuerligt. För mer information, besök www.light2cat.eu. Se den senaste videon här.

Läs mer

Mer om miljöcertifieringar

Miljöcertifiering av byggnationer är något som har blivit mer förekommande och det är något som kommer att prägla vår verksamhet mer och mer. Idag förekommer det framför allt tre olika varianter av miljöcertifieringar, en enklare förklaring finns här nedan:

BREEAM
Certifieringssystemet kom 1990 från England och är det mest avancerade systemet och är det vanligaste i Europa. Det ger oss möjlighet att bedöma en byggnads totala miljöpåverkan eftersom hela livscykeln är med i granskningen. Det kan även användas i större sammanhang, på ett kvarter eller på en hel stad. Systemet är uppbyggt på olika nivåer:

• Pass
• Good
• Very good
• Excellent
• Outstanding

Just nu arbetar Starka med flera projekt som är certifierade enligt Breeam, t.ex. Kv. Masthusen i Malmö, nivå Outstanding. Huvudkontoret Max Lab i Lund, nivå Excellent.

Läs mer på www.breeam.org

LEED
Den amerikanska uppföljaren till BREEAM som kom ut 1999 och är från USA. Leed är idag det mest spridda certifieringssystemet i världen. Systemet är indelat i olika bedömningsområden där man samlar ihop poäng. De olika områdena är: Hållbart platsval, Hushållning med vatten, Energi & atmosfär, Material & naturresurser och Inomhusmiljö.
Utöver dessa så kan man även få extra poäng för Innovativa lösningar och Regionala prioriteringar. Sammanräknade poäng bedöms tillsammans med vissa tvingande krav och räknas sedan om till en nivå. De nivåer som finns i Leed är:

• Certifierad (40-49 poäng)
• Silver (50-59 poäng)
• Guld (60-79 poäng)
• Platina (>80 poäng)

Läs mer på www.leed.net

Miljöbyggnad
Systemet är svenskt, hette tidigare Miljöklassad byggnad och bygger på svenska byggregler, byggpraxis och svenska myndighetsregler. Det startade 2009 på initiativ av bygg- och fastighetsbranschen och styrs sedan 2011 av SGBC (Sweden Green Building Council). Miljöbyggnad skiljer sig från de övriga genom att vara enklare och mer kostnadseffektivt och det kan användas på både nyproducerade och befintliga byggnader. Man kan få tre olika betyg i systemet:

• Brons
• Silver
• Guld

Brons innebär att man klarar de grundläggande krav som ställs i Sverige, medan de övriga betyder att man ställer högre krav än vad lagstiftningen kräver.

Exempel på projekt där Starka är eller har varit med och levererat är:
• Högskolan i Karlskrona (uppnådde Guld)
• Kv. Höjdpunkten i Lerum (Silver)
• Kv. Niagara, Malmö högskola (Silver)
• Fladängsskolan i Lomma (Silver)
• Nya skolan i Gråbo (högsta miljöklassningen!)

Läs mer på www.sgbc.se

Green building
GreenBuilding är ett system som lanserades år 2004 av EU-kommissionen för att kunna kvalitetsmärka energieffektiva byggnader. Programmet uppmanar ägare till andra fastigheter än bostäder att på frivillig basis effektivisera energianvändningen i sina byggnader inom en eller flera tekniska discipliner. Kriterierna för GreenBuilding är att sänka energiförbrukningen i fastigheten med 25 procent mot kraven i BBR (Boverkets byggregler).

EcoNox

Starka har höga ambitioner på miljöområdet och arbetar ständigt med att förbättra, förfina och optimera våra arbetsprocesser. Vi har ambitionen att i allt högre utsträckning också arbeta tillsammans med våra kunder, entreprenörer, återförsäljare och partners för att alla arbeten vi gör ska vara miljöprofilerade.

Grönast?
Vi är extra stolta över vår EcoNox-platta som bryter ner kväveoxiderna i våra trafikbelastade miljöer. Med hjälp av solljuset fungerar plattan som en katalysator och bryter ner kväveoxiderna till ofarliga partiklar som sedan sköljs bort vid regn.

Våra EcoNox-plattor på Amiralsgatan i Malmö filtrerade bort 20 % av de hälsofarliga ämnena. Det är avgaserna från var femte bil det.

Bland övriga miljöprodukter kan nämnas Ecoprec, Siena Eco samt en fortsatt utveckling av EcoNox inom andra områden.

Läs mer om våra miljöprodukter – klicka här.

Kontaktpersoner

Vill du veta mer?

Lars Henrik Persson

Kvalitetsansvarig

lars.persson@starka.se

Telefon: 044-20 25 03

Jan Lang

Arkitektbearbetning

jan.lang@starka.se

Telefon: 044-20 25 27

Mobil tel: 0702-61 25 27

Sussie Schwab

Marknadskoordinator/Kommunikatör

sussie.schwab@starka.se

Telefon: 044-20 25 37

Mobil tel: 0702-61 25 37

Kundtjänst

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss här eller ringa oss på 044 - 20 25 00.