Produktsortiment

Nyhet

30 % lägre CO2-utsläpp med klimatförbätt...

​För att nå vårt uppsatta hållbarhetsmål om att vara helt klimatneutrala år 2045 optimerar vi nu sammansättningen av betongen till...

1 maj, 2020

Starka Betongindustrier åberopar Force Majeure 2020

Under rådande omständigheter och med anledning av effekterna av Coronaviruset...

Referensobjekt

Elementprojekt i fokus: Lönsboda förskola

Vi projekterar, tillverkar och monterar betongstommen till projektet.