Referenser

NYPS i Västervik, Nya lokaler för specialistpsykiatri vid Västerviks sjukhus

Region Kalmar län samlar specialistpsykiatrins alla verksamheter och kompetenser i nya lokaler om ca 24 000 kvm i direkt anslutning till Västerviks sjukhus.  Man har lagt stor vikt vid förståelsen för den verksamhet och vård som kommer bedrivas i lokalerna av samtliga inblandade i byggprocessen. Byggnaden beräknas stå klar för inflyttning under 2025.

Starka tillverkar sandwichväggar med infärgad och matrisgjuten ytterskiva samt håldäcksbjälklag.

Vår beställare är Prefabsystem Syd som projekterar och monterar stommen .

Några av målen med Västerviks nya psykiatrisjukhus är att fånga upp resultaten av den evidensbaserade forskning som finns kring läkande miljöer samt att få bort det stigma som ofta finns kring psykiska sjukdomar genom att samlokalisera psykiatrivården inom befintligt sjukhusområde. Det ska vara en specialistpsykiatri i framkant med läkande miljö i fokus.

Byggnaden signalerar öppenhet och tillgänglighet. Den har en genomtänkt och omsorgsfullt utformad miljö som stödjer patienternas tillfrisknande och personalens arbete.

Byggnadens öppna och slutna avdelningar formar tillsammans tre gårdsbildningar som knyts ihop av ett centralt hiss- och trapphusnav. Husets form har en tydlig horisontalitet med mjuka, runda hörn. Fasaderna av vit matrisgjuten betong har ett gyllene komplement i den guldfärgade kopparplåten som utgör sol- och insynsskydd på fasaderna. Inslag av trä och natur är ett återkommande tema i gestaltningen, vilket ger positiva såväl psykologiska som fysiologiska effekter.

En del av takytan utnyttjas för rehabiliteringsverksamhetens trädgårdsverksamhet, på övriga takytor planteras gröna tak. De hanterar stora mängder dagvatten och stödjer samtidigt den ekologisk balansen och biologiska mångfalden.

Objekt: NYPS nya lokaler för specialist psykiatri
Byggår: 2022-2024, Inflyttning under 2025
Ort: Västervik
Byggherre: Region Kalmar
Arkitekt: Krook & Tjäder
Entreprenör: Vår beställare Prefabsystem syd, Totalentreprenör: Skanska
Starkas åtagande: Tillverkning av infärgade, matrisgjutna sandwichfasader samt håldäcksbjälklag

Starka Betongelement

Vi erbjuder kompletta stomsystem och flexibla systemlösningar till bland annat skolor, industrier, kontor, offentliga byggnader och bostäder. Alla våra produkter har utgivna EPDer och är registrerade och bedömda i Byggvarubedömningen. De är godkända för användning i Svanen-märkta hus. Vi levererar enligt hållbarhetskraven för Miljöbyggnad, Leed, Breeam och Noll CO2.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vi svarar gärna på Era frågor!

Kontakta enskilda medarbetare via kontaktuppgifter nedan eller maila till info@starka.se.
Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Hållbarhet
Transport/Planering