Referenser

Ylletråden – Mobilitetshus, Parkeringshus, Hyllie i Malmö

För att skapa plats i den snabbt växande stadsdelen Hyllie har Parkering Malmö nu fått bygglov för att bygga ett mobilitetshus, dvs ett parkeringshus som även erbjuder olika mobilitetstjänster.

Mobilitetshuset Parkside kommer att rymma drygt 430 p-platser och förväntas bli en viktig knutpunkt utformad för att möta behoven hos både boende, besökare och de som arbetar i närheten.

Mobilitetshuset Parkside planeras att börja byggas i mars och förväntas vara klart i början på 2025.

Huset kommer att ligga i kvarteret Ylletråden, längs Almviksvägen.

Mobilitetshus skapar plats

Parkering Malmö har under de senaste åren fokuserat på klimatsmart byggande och utveckling av mobilitetstjänster. De tidigare p-husen som enbart huserade bilar är ett minne blott. Nu är det mobilitetshus som skapas för att tillgodose behoven från flera kundgrupper och som ska bidra till en hållbar stadsutveckling.
– Vi har kommit långt i vårt sätt att tänka och bygga. Vi bygger ett hus för så mycket mer än bara bilar. Det sker mycket runt omkring oss och då behöver vi interagera med flera aktörer i staden för att hitta rätt tjänster för våra anläggningar, säger Amir Ahmady, avdelningschef Fastigheter och bygg på Parkering Malmö.

Bilpool

Mobilitetshuset Parkside kommer att inneha en bilpool och därmed bidra till att minska antalet privatägda bilar.
– Att satsa på bilpooler är det bästa sättet att minska utsläppen från biltrafiken. Det främjar delningsekonomin och underlättar en hållbar livsstil. Därför skapar vi gärna mer plats för dem, berättar Lotta Hansson, hållbarhetsstrateg på Parkering Malmö.

Aktivitet för ökad trygghet

För att skapa ytterligare värde till den omkringliggande staden kommer det att finnas en lokal på bottenvåningen vars aktivitet kommer att bidra till en ökad trygghet. En utomhustrappa längs med husets ena fasad leder upp till takvåningen, där det kommer att finnas en aktivitetsyta för träning och gemenskap.
– Tanken är att man ska kunna påbörja sitt träningspass i parken och springa uppför trappan och fortsätta övningarna på taket, berättar Amir Ahmady.

Parkering Malmö bygger hållbart mobilitetshus i HyllieSolceller och laddplatser

Hälften av parkeringsplatserna kommer att förberedas för laddplatser för elbilar. Laddboxarna kommer att laddas med lokalt producerad energi med hjälp av solceller på taket och två av husets fasader. Solcellerna kommer att vara kopplade till ett fastighetsbatteri och elnätet, och därmed även kunna bidra till att kapa effekttopparna.

Höga hållbarhetsambitioner

Parkering Malmö har höga hållbarhetsambitioner för byggprojektet och strävar efter att använda material som klimatförbättrad betong, trä och återvunnet stål/aluminium.
– Ambitionen är att understiga LFM30:s gränsvärde för en klimatneutral parkeringsanläggning, berättar Amir Ahmady.

Grönskande fasader

Det kommer att finnas frodig grönska på stora delar av fasaderna och längs löpartrappan, som är tänkt att utgöra en förlängning av den närliggande parken.
– Det främjar biologisk mångfald, gröna vardagsmiljöer och dagvattenfördröjning, och ger ökat välbefinnande bland stadens invånare, berättar Lotta Hansson.

Konst på fasaden

En förskola kommer att vara granne på husets östra sida. Väggen som gränsar mellan fastigheterna kommer att förses med ett konstverk, som ska tas fram tillsammans med Stadsfastigheter och Kulturförvaltningen.

Objekt: Ylletråden, Mobilitetshus & Parkeringshus
Byggår: 2024-2025
Ort: Malmö
Byggherre: Parkering Malmö
Arkitekt: Fojab
Entreprenör: Byggnadsfirman Otto Magnusson
Miljöklass: Ambitionen är att understiga LFM30:s gränsvärde för en klimatneutral parkeringsanläggning
Starkas åtagande: Projektera, tillverka och montera betongstommen

Projektplats

Starka Betongelement

Vi erbjuder kompletta stomsystem och flexibla systemlösningar till bland annat skolor, industrier, kontor, offentliga byggnader och bostäder. Alla våra produkter har utgivna EPDer och är registrerade och bedömda i Byggvarubedömningen. De är godkända för användning i Svanen-märkta hus. Vi levererar enligt hållbarhetskraven för Miljöbyggnad, Leed, Breeam och Noll CO2.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vi svarar gärna på Era frågor!

Kontakta enskilda medarbetare via kontaktuppgifter nedan eller maila till info@starka.se.
Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Hållbarhet
Transport/Planering