Referenser

Waterfront i Trelleborg

Waterfront, Trelleborg

Trelleborgs Hamn har gett MVB uppdraget att bygga Waterfront, hamnens nya kontors- och servicebyggnad. Starka är betongentreprenör.

Waterfront kommer att ha stort fokus på hållbarhet främst avseende miljö och energi vilket är i linje med Trelleborgs Hamns vision att vara Östersjöns klimatsmartaste hamn. Byggnaden kommer att förses med värme och kyla genom ett geoenergisystem. Stor del av den el som geoenergianläggningen förbrukar kommer ifrån solceller placerade på servicebyggnadens tak (egenproducerad grön el).

Byggnaden blir tre våningar hög med en total yta på ca 4 800 kvm. Husets vågformade design är inspirerad av hav och vatten liksom stålfasaden som kommer att skifta i blå, turkosa och mörkgrå kulörer beroende på väder och tid på dygnet. Med den nya byggnaden skapas förutsättningar för Trelleborgs Hamn att samla hela sin organisation under ett tak.

Waterfront beräknas bli klar till sommaren 2023.

Illustration Arkitektkontor Arén

Objekt: Waterfront
Byggår: 2022-2023
Ort: Trelleborg
Byggherre: Trelleborgs Hamn
Arkitekt: Arkitektkontor Arén
Entreprenör: MVB
Miljöklass: Östersjöns klimatsmartaste hamn. Byggnaden kommer att förses med värme och kyla genom ett geoenergisystem. Stor del av den el som geoenergianläggningen förbrukar kommer ifrån solceller placerade på servicebyggnadens tak (egenproducerad grön el).
Starkas åtagande: Projektera, tillverka och montera betongstommen

Projektplats

Starka Betongelement

Vi erbjuder kompletta stomsystem och flexibla systemlösningar till bland annat industrier, kontor, offentliga byggnader och bostäder. Alla våra produkter är godkända för användning i Svanen-märkta hus.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vi svarar gärna på Era frågor!

Kontakta enskilda medarbetare via kontaktuppgifter nedan eller maila till info@starka.se.
Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Hållbarhet
Transport/Planering