Referenser

Telestadshöjdens grundskola i Växjö

Skanska har utvecklat och byggt en grundskola i stadsdelen Telestadshöjden i Växjö med plats för 600 elever.
Ett hyresavtal har tecknats med Internationella engelska skolan.
Skanska har utvecklat skolan i samarbete med hyresgästen och projektet har hållbarhet som en ledstjärna. För att skapa en god skolmiljö har stor vikt lagts vid hälsosamma materialval, god ventilation och närhet till växtlighet. Skolan har miljöcertifierats enligt LEED.
För att tillgodose behovet av varierande miljöer har  den planerats för både ytor som uppmuntrar till rörelse och utrymmen för lugn och ro. För att möta framtida behov utformades byggnaden med smarta planlösningar som enkelt går att förändra efter behov. Det ger också större möjligheter för samnyttjande och flerfunktionalitet.
Skolan omfattar  5400 kvadratmeter fördelat på fyra våningar.

Starkas åtagande var att projektera, tillverka och montera betongstommen.

Objekt: Telestadshöjdens grundskola
Ort: Växjö
Arkitekt: Arkitektgruppen i Malmö AB
Entreprenör: Skanska Sverige AB
Miljöklass: Leed™
Starkas åtagande: Projektera, tillverka och montera betongstommen.

Starka Betongelement

Vi erbjuder kompletta stomsystem och flexibla systemlösningar till bland annat skolor, industrier, kontor, offentliga byggnader och bostäder. Alla våra produkter har utgivna EPDer och är registrerade och bedömda i Byggvarubedömningen. De är godkända för användning i Svanen-märkta hus. Vi levererar enligt hållbarhetskraven för Miljöbyggnad, Leed, Breeam och Noll CO2.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vi svarar gärna på Era frågor!

Kontakta enskilda medarbetare via kontaktuppgifter nedan eller maila till info@starka.se.
Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Hållbarhet
Transport/Planering