Referenser

Sportcenter (Växthuset), S:t Larsparken i Lund

På uppdrag av Hemsö uppför Wästbygg ett sportcenter i Lund. Anläggningen är 6 500 kvm stor och innehålla gym, idrottshall, gruppträningssalar, padelbanor och garage. Hyresgäst i lokalerna är Nordic Wellness som, förutom att driva gymmet och padelhallen, kommer att upplåta lokaler för idrottsundervisning till närliggande skolor samt till föreningsverksamhet.

Anläggningen  har uppförts i norra delen av S:t Larsparken i Lund och kommer att fungera som en entrébyggnad in till parken från norr. Den har därför utformats med hänsyn till parkens natur- och kulturvärden samt till omkringliggande bebyggelse. För att ytterligare förstärka anläggningens miljöprofil ska den certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Starka har  projekterat, tillverkat och monterat betongstommen.

Objekt: Sportcenter i Lund
Ort: Lund
Byggherre: Hemsö
Arkitekt: Gestaltningsarkitekt Fojab
Entreprenör: Wästbygg Entreprenad AB
Miljöklass: Miljöbyggnad silver, Sunda Hus
Starkas åtagande: projektering, tillverkning och montage av betongstomme.

Projektplats

Starka Betongelement

Vi erbjuder kompletta stomsystem och flexibla systemlösningar till bland annat skolor, industrier, kontor, offentliga byggnader och bostäder. Alla våra produkter har utgivna EPDer och är registrerade och bedömda i Byggvarubedömningen. De är godkända för användning i Svanen-märkta hus. Vi levererar enligt hållbarhetskraven för Miljöbyggnad, Leed, Breeam och Noll CO2.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vi svarar gärna på Era frågor!

Kontakta enskilda medarbetare via kontaktuppgifter nedan eller maila till info@starka.se.
Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Hållbarhet
Transport/Planering