Referenser

Medicon Village Lab 407 i Lund

Lab B407 utgörs av en långsträckt byggnad i öst-västlig riktning som byggs i sutteräng och ytorna fördelas över 5 plan. Byggnaden är tänkt att husa lab- och kontorsytor med tillhörande driftutrymmen. Byggnaden skall även anslutas vid en gångbro till byggnad B402a. Starka projekterar, tillverkar och levererar ca 10 000 m2 häldäck samt RD plattor.

Objekt: Medicon Village Lab B407
Byggår: 2022-2023
Ort: Lund
Byggherre: Medicon Village Fastighets AB
Arkitekt: Sweco Sverige AB
Entreprenör: Peab Sverige AB och vår beställare Smidmek
Miljöklass: Miljöbyggnad silver
Starkas åtagande: projektering, tillverkning och leverans av håldäck och RD plattor.

Projektplats

Starka Betongelement

Vi erbjuder kompletta stomsystem och flexibla systemlösningar till bland annat industrier, kontor, offentliga byggnader och bostäder. Alla våra produkter är godkända för användning i Svanen-märkta hus.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vi svarar gärna på Era frågor!

Kontakta enskilda medarbetare via kontaktuppgifter nedan eller maila till info@starka.se.
Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Hållbarhet
Transport/Planering