Referenser

Max hamburgerrestauranger

MAX restaurangkedja är måna om sin miljöprofil och med företagets fokus på hållbarhet blev det självklara valet betongelement från Starka Betongelement. Framtidens miljöhus finns redan idag, klassade som Miljöbyggnad. MAX miljöhus är den restaurang som MAX bygger vid alla nyetableringar. Byggnaden består av betong, glas och aluminium. Byggnaden är värmetrög vilket ger lägre energiförbrukning vid uppvärmning och nedkylning. Med betong bygger vi för livet!

Kontaktpersoner

Vill du veta mer?

För mer information, vänligen välj område och kontakta någon av våra medarbetare.

Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Kvaltiet och miljö
Transport/Planering