Referenser

Masthusen Kv 15, Västra Hamnen i Malmö

Starka har levererat Stödmurar, Green Line by Starka till Masthusen

Till Entreprenör NCC och beställare Skandia Fastigheter levererade vi våra stödmurar. Kvarteret är en fortsättning på Skandia Fastigheters utveckling av området runt
Masttorget i Västra hamnen i Malmö, Nordens första enligt BREEAM hållbarhetscertifierade stadsdel.

NCC:s uppdrag innebar nybyggnation av ett bostadshus med 77 hyreslägenheter och lokaler i bottenplan, en förskola i fem plan med utemiljö i två olika plan samt en så kallad mobilitetshubb med 245 parkeringsplatser och lokaler för handel och cykelservice.

I uppdraget ingick, utöver utemiljön till förskolan, även utemiljö i anslutning till kvarteret med cykelparkering, lekplats och sittplatser. Fastigheten har gröna tak och solceller, samt gemensam takterrass med odlingslådor och sittplatser. Förskolan miljöcertifieras enligt BREEAM, nivå Excellent och bostadshuset ska miljöcertifieras enligt BREEAM, nivå Very Good.

Utkiken – förskolans gård på takplan – är mer utsatt för både vind och sol. Samtidigt finns fantastiska möjligheter att skapa en spännande lekmiljö med utsikt och klätterlek. Som namnet antyder bjuder det unika taklandskapet på olika typer av utsiktsplatser samt platser för rollekar. Växtmaterialet är inspirerat av utsatta strandmiljöer. Karaktärsväxter som prydnadsgräs som blåsvingel, fjädergräs, tamarisk och småvuxna tallar är givna uppe på taket.

Objekt: Masthusen Kv 15, Västra Hamnen
Byggår: 2021-2022
Ort: Malmö
Byggherre: Skandia Fastigheter
Arkitekt: Visualisering Krook & Tjäder
Entreprenör: NCC Building Sverige
Miljöklass: BREEAM med nivå Excellent
Starkas åtagande: Leverans av stödmurar och blocksteg

Relaterade produkter

Projektplats

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vi svarar gärna på Era frågor!

Kontakta enskilda medarbetare via kontaktuppgifter nedan eller maila till info@starka.se.
Betongelement
Betongprodukter
Styrelse