Referenser

Kv Smedjan 2 i Sundbyberg

Ett helt nytt bostadskvarter intill Ursviks torg i Sundbyberg består av 232 hyresrätter i 2 separata bostadshus samt garage platser och en förskola.

Willhem har förvärvat kvarteret genom sk forward-funding, vilket innebär att Nordr driver och projektleder byggnationen till färdigställande. Starkas beställare är ED Bygg Sverige AB.

BTA om ca 14500 m2 plus 3700 m2 BTA lokaler och garage.

Svanenmärkt projekt.

Objekt: Kv Smedjan 2
Byggår: 2022-2024
Ort: ladugårdsgatan, Sundbyberg
Byggherre: Willhem
Arkitekt: BSK Arkitekter AB
Entreprenör: Ed Bygg Sverige AB
Miljöklass: Svanenmärkt
Starkas åtagande: projektering, tillverkning och montage av betongstomme.

Projektplats

Starka Betongelement

Vi erbjuder kompletta stomsystem och flexibla systemlösningar till bland annat skolor, industrier, kontor, offentliga byggnader och bostäder. Alla våra produkter har utgivna EPDer och är registrerade och bedömda i Byggvarubedömningen. De är godkända för användning i Svanen-märkta hus. Vi levererar enligt hållbarhetskraven för Miljöbyggnad, Leed, Breeam och Noll CO2.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vi svarar gärna på Era frågor!

Kontakta enskilda medarbetare via kontaktuppgifter nedan eller maila till info@starka.se.
Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Hållbarhet
Transport/Planering