Referenser

Kv. Höjdpunkten, Lerum

Mitt i det fantastiska Norra Hallsås har Förbo AB byggt ett åttakantigt höghus. Det är det första höga hus som liksom övriga hus i området byggs på naturens villkor. Arkitekt är Josefina Nordmark, Nordmark & Nordmark arkitekter AB, och Skanska Sverige AB var byggentreprenör. Fasaderna innehåller glaskross som frilägges/slipas för att skapa glittrande fasader! Höghuset inrymmer 27 lägenheter och är klassad som Miljöbyggnad, Silver.

Starka Betongelement har utfört stomentreprenaden. Denna består av bärande sandwichfasader, bärande innerväggar i massivbetong, håldäcksbjälklag, trappor och balkonger i betong.

Objekt: Höjdpunkten, Bostadshus
Ort: Lerum
Byggherre: Förbo AB
Arkitekt: Josefina Nordmark, Nordmark & Nordmark arkitekter AB
Entreprenör: Skanska Sverige AB
Miljöklass: Miljöbyggnad Silver
Starkas åtagande: Stomentreprenad

Projektplats

Starka Betongelement

Vi erbjuder kompletta stomsystem och flexibla systemlösningar till bland annat industrier, kontor, offentliga byggnader och bostäder. Alla våra produkter är godkända för användning i Svanen-märkta hus.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vi svarar gärna på Era frågor!

Kontakta enskilda medarbetare via kontaktuppgifter nedan eller maila till info@starka.se.
Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Hållbarhet
Transport/Planering