Referenser

Kv. Dungen, Malmö

Starka med i klimatsmart bygge

I direkt anslutning till Hyllie station bygger Wihlborgs kontorsfastigheten Dungen, med ett fantastiskt skyltläge mot både Arenagatan och Hyllie Allé. Fastigheten blir grön i flera bemärkelser – dels certifieras den enligt Miljöbyggnad Guld, dels planteras träd för att få en grön och levande miljö inne i entréplanets atrium. Inspirationen till trädplanteringen kommer från en gårdsbildning med grönskande trädgård som tidigare fanns på platsen. Atriet blir husets glödande hjärta och kommer att lysa varmt kvällstid. Interiören genomsyras av hållbara och tåliga material som åldras vackert. Väggarna i atriet, liksom den öppna spiraltrappan, kläs med smala ribbor och i entréplan läggs slipad gatsten som förstärker utomhuskänslan. Även i kontorsmiljöerna finns inslag av trä för att skapa en varm och naturlig känsla.

Fastigheten får sex våningar och ett underjordiskt parkeringsgarage i två plan. I markplan skapas ytor för butiker, restauranger och service. På tredje och femte våningen får hyresgästerna generösa terrasser. Fasaden ges två olika uttryck som båda har en veckad form. Mot Hyllie Allé i norr blir det en glasfasad med generöst ljusinsläpp och övriga sidor får en ljus plåtfasad. Fastigheten kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld och inflyttning planeras till första kvartalet 2019.

Projektet är ett samverkansprojekt med Thages i Skåne AB med Wihlborgs som beställare och arkitekt är Fojab.

Tillverkning och montage av stomme

Starka projekterar, tillverkar och monterar vår stomme. Huset består av stabiliserande innerväggar, rd-plattor och HDf för vår del. I övrigt ligger en stor smidesentreprenad hos Thages bolag Östra Vrams smide. Vi på Starka monterar ett källarbjälklag för att sedan ta oss vidare högre upp i huset. Montagetid ca 85 dagar.

Objekt: Kv. Dungen, Malmö
Ort: Malmö
Arkitekt: Fojab
Miljöklass: Miljöbyggnad Guld
Starkas åtagande: Projektering samt tillverkning och montage av stomme.
Ordersumma: Ca 30 miljoner kr.

Projektplats

Kontaktpersoner

Vill du veta mer?

För mer information, vänligen välj område och kontakta någon av våra medarbetare.

Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Arbetsmiljö
Transport/Planering