Referenser

Kv. Dungen, Malmö

I direkt anslutning till Hyllie station ligger kontorsfastigheten Dungen, med ett fantastiskt skyltläge mot både Arenagatan och Hyllie Allé. Fastigheten är grön i flera bemärkelser – dels är den certifierad enligt Miljöbyggnad Guld, dels är träd planterade för att få en grön och levande miljö inne i entréplanets atrium. Inspirationen till trädplanteringen kommer från en gårdsbildning med grönskande trädgård som tidigare fanns på platsen. Atriet är husets glödande hjärta och  lyser varmt kvällstid. Interiören genomsyras av hållbara och tåliga material som åldras vackert. Väggarna i atriet, liksom den öppna spiraltrappan, är klädda med smala ribbor och i entréplan ligger slipad gatsten som förstärker utomhuskänslan. Även i kontorsmiljöerna finns inslag av trä för att skapa en varm och naturlig känsla.

Fastigheten består av sex våningar och ett underjordiskt parkeringsgarage i två plan. I markplan finns ytor för butiker, restauranger och service. På tredje och femte våningen får hyresgästerna generösa terrasser. Fasaden har två olika uttryck som båda har en veckad form. Mot Hyllie Allé i norr är det en glasfasad med generöst ljusinsläpp och övriga sidor har fått en ljus plåtfasad.

Projektet var ett samverkansprojekt med Thages i Skåne AB med Wihlborgs som beställare och arkitekt är Fojab.

Tillverkning och montage av stomme

Starka har projekterat, tillverkat och monterat stommen. Huset består av stabiliserande innerväggar, rd-plattor och HDf för Starkas del. I övrigt ligger en stor smidesentreprenad hos Thages bolag Östra Vrams smide. Starka monterade ett källarbjälklag för att sedan ta sig vidare högre upp i huset.

Objekt: Kv. Dungen, Malmö
Ort: Malmö
Arkitekt: Fojab
Miljöklass: Miljöbyggnad Guld
Starkas åtagande: Projektering samt tillverkning och montage av stomme.

Projektplats

Starka Betongelement

Vi erbjuder kompletta stomsystem och flexibla systemlösningar till bland annat skolor, industrier, kontor, offentliga byggnader och bostäder. Alla våra produkter har utgivna EPDer och är registrerade och bedömda i Byggvarubedömningen. De är godkända för användning i Svanen-märkta hus. Vi levererar enligt hållbarhetskraven för Miljöbyggnad, Leed, Breeam och Noll CO2.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vi svarar gärna på Era frågor!

Kontakta enskilda medarbetare via kontaktuppgifter nedan eller maila till info@starka.se.
Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Hållbarhet
Transport/Planering