Referenser

IKEAs kontor i Älmhult

IKEA Property AB i Älmhult bygger till befintligt kontorskomplex med 17000 m2 kontorsyta. Byggnaden skall BREEAM certifieras med högsta nivå, outstanding.

Byggnaden skall huvudsakligen innehålla arbetsplatser samt ateljéer för IKEA of Sweden AB:s sortimentutvecklingsverksamhet.

Flexibilitet är ett ledord för projektet. Ytorna och installationerna ska därför byggas och utformas för förändringar, kompletteringar och
ombyggnationer i framtiden. Byggnaden skall hantera olika verksamheter såsom kontor och produktutvecklingsytor
”Workspace” och skall kunna växla mellan dessa.

Nybyggnaden ansluter till befintligt Hus E, där ombyggnad av anslutande fasad och skärmtak ingår.

Starka projekterar, tillverkar och monterar den delen som är prefabricerad betongstomme så som bjälklag och betongpelare.

Objekt: IKEAS kontor
Byggår: 2022-2023
Ort: Älmhult
Byggherre: IKEA Property AB
Arkitekt: Krook & Tjäder Uulas AB
Entreprenör: NCC Sverige AB, Building SE Sydväst
Miljöklass: BREEAM med högsta nivå, outstanding
Starkas åtagande: Prefab Betongstomme såsom Bjälklag o betongpelare

Projektplats

Starka Betongelement

Vi erbjuder kompletta stomsystem och flexibla systemlösningar till bland annat industrier, kontor, offentliga byggnader och bostäder. Alla våra produkter är godkända för användning i Svanen-märkta hus.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vi svarar gärna på Era frågor!

Kontakta enskilda medarbetare via kontaktuppgifter nedan eller maila till info@starka.se.
Försäljning / Projektledning
Inköp
Betongelement
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Hållbarhet
Transport/Planering