Referenser

Helgedalskolan i Kristianstad

Helgedalskolan är i behov av utökad kapacitet och i samband med utökningen byggs en ny förskola ihop med skolan.

Skolan är ursprungligen uppförd i tre olika etapper under 1970 och 1980-talet och är en låg- och mellanstadieskola med ca 250 elever. När utbyggnaden är klar ska skolan vara en tvåspårig F–6 skola med plats för upp till 400 elever. Förskolan byggs med fyra avdelningar och ska följaKristianstad kommuns riktlinjer för konceptförskolor. Förskolan ska även förberedas för en utbyggnad av ytterligare två avdelningar.

Entreprenaden ska utföras i ett flertal etapper och med pågående skolverksamhet under entreprenadtiden. Under ombyggnad av befintligabyggnader kommer eleverna till viss del att evakueras till paviljonger som finns etablerade inom arbetsområdet. Starka projekterar, tillverkar och monterar betongstommen bestående av fasader av sandwichelement samt håldäcksbjälklag och massiva väggar.

BTA nybyggnadsdelar ca 2 800 m2

Objekt: Helgedalskolan
Byggår: 2019
Ort: Kristianstad
Byggherre: Kristianstad kommun
Arkitekt: Horisont Arkitekter
Entreprenör: Peab
Miljöklass: Projektet ska certifieras enligt Miljöbyggnad, totalbetyg SILVER. Kraven gäller för tillbyggnaderna
Starkas åtagande: ca 1600 m²HD/f, ca 370 m² RW, ca 1500 m² RV

Projektplats

Starka Betongelement

Vi erbjuder kompletta stomsystem och flexibla systemlösningar till bland annat industrier, kontor, offentliga byggnader och bostäder. Alla våra produkter är godkända för användning i Svanen-märkta hus.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vi svarar gärna på Era frågor!

Kontakta enskilda medarbetare via kontaktuppgifter nedan eller maila till info@starka.se.
Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Hållbarhet
Transport/Planering