Referenser

Helgedalskolan i Kristianstad

Helgedalskolan är i behov av utökad kapacitet och i samband med
utökningen byggs en ny förskola ihop med skolan.

Skolan är ursprungligen uppförd i tre olika etapper under 1970 och 1980-talet
och är en låg- och mellanstadieskola med ca 250 elever. När
utbyggnaden är klar ska skolan vara en tvåspårig F–6 skola med plats för
upp till 400 elever. Förskolan byggs med fyra avdelningar och ska följa
Kristianstad kommuns riktlinjer för konceptförskolor. Förskolan ska även
förberedas för en utbyggnad av ytterligare två avdelningar.

Entreprenaden ska utföras i ett flertal etapper och med pågående
skolverksamhet under entreprenadtiden. Under ombyggnad av befintliga
byggnader kommer eleverna till viss del att evakueras till paviljonger som
finns etablerade inom arbetsområdet.

BTA nybyggnadsdelar ca 2 800 m2

Objekt: Helgedalskolan
Byggår: 2019
Ort: Kristianstad
Byggherre: Kristianstad kommun
Arkitekt: Horisont Arkitekter
Entreprenör: Peab
Miljöklass: Projektet ska certifieras enligt Miljöbyggnad, totalbetyg SILVER. Kraven gäller för tillbyggnaderna
Starkas åtagande: ca 1600 m²HD/f, ca 370 m² RW, ca 1500 m² RV

Projektplats

Kontaktpersoner

Vill du veta mer?

För mer information, vänligen välj område och kontakta någon av våra medarbetare.

Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Arbetsmiljö
Transport/Planering