Referenser

Äldreboendet Malten, Silverdal, Sollentuna

En speciell tomt krävde extra planering

Tomten har funnits i Skanskas ägor länge men stått outvecklad under lång tid. Då tomten är lite speciell har det var en utmaning att hitta en funktionell produkt till den. Både tomtens geometri och det bullerutsatta läget intill järnvägen krävde extra planering säger Skanska.

I maj 2018 togs dock diskussionen kring ett äldreboende upp med kommunen och en hyresgäst. Ett år senare, i april 2019, byggstartade Skanska projektet. Starka Betongelement är betongelemententreprenör till projektet.

Grönt och hållbart projekt

Redan från start fanns ett beslut om att bygga ett mycket grönt och hållbart projekt. Skanska har arbetat utifrån sin egna modell, Gröna kartan, med målet att uppnå den högsta nivån – mörkgrönt. Det innebär bland annat att de producerar lika mycket förnybar energi som fastigheten använder på årsbasis. Det görs genom att ha solceller på taket och att investera i ny förnybar energi på marknaden. Fastigheten kommer bli det första mörkgröna äldreboendet i Stockholmsområdet. Äldreboendet kommer också certifieras enligt LEED, guldnivå.

Fastigheten får en mycket låg energiförbrukning där kyla och värme tas från borrhål i marken. Fastigheten förses även med solpaneler på taket och kommer generera mer energi än den förbrukar. Dessutom uppförs boendet endast med hållbara byggmaterial och inget byggavfall går till deponi.

God dialog och transparens

En stor utmaning i projektet enligt Skanska har varit att få ihop alla önskemål från kommunen och hyresgästen utan att rucka på det mörkgröna. Men genom en god dialog och transparens har vi landat i en produkt som vi alla är stolta över.

Objekt: Äldreboendet Malten
Byggår: 2019-2020
Ort: Silverdal i Sollentuna
Byggherre: SPP som hyr ut till Attendo
Entreprenör: Skanska Sverige AB
Miljöklass: Leed™ guld
Starkas åtagande: Komplett projektering, tillverkning och montage av stommen

Projektplats

Starka Betongelement

Vi erbjuder kompletta stomsystem och flexibla systemlösningar till bland annat industrier, kontor, offentliga byggnader och bostäder. Alla våra produkter är godkända för användning i Svanen-märkta hus.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vi svarar gärna på Era frågor!

Kontakta enskilda medarbetare via kontaktuppgifter nedan eller maila till info@starka.se.
Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Hållbarhet
Transport/Planering