Referenser

Stora Råbylund skola i Lund

Lunds kommun ska bygga en ny skola för årskurs F-3 i Råbylund. 300-360 elever ska gå i skolan som också ska inrymma en mindre idrottshall. På platsen ska det även byggas en gymnastikhall. I december 2020 startade arbetet på plats.

Bilden visar en ritning över Råbylundskolan och den nya gymnastikhallen.Ritningen visar var Råbylundskolan och gymnastikhallen ska byggas.

Råbylundskolan byggs i två våningar. Sammanlagt blir skolan och gymnastikhallen 7 000 kvadratmeter. Skolgården får både ytor med lekredskap och naturliga lekområden med buskar träd och gräs. Det ska även finnas ett klätternät under ett skärmtak, som ger skugga varma dagar.

Detta händer i bygget

I mitten av juni 2021 påbörjas montage av betongstommen bestående av väggar och bjälklag och montaget pågår till början av september.

Hållbarhet

Råbylundskolan och gymnastikhallen byggs enligt miljöbyggnad nivå silver. Skolan får sedumväxter på delar av taket och gymnastikhallen har solceller på taket.

Tidplan

Inflyttning sker under sommaren 2022 så att skolan och gymnastikhallen är klara att tas i bruk höstterminen 2022.

Objekt: Stora Råbylund skola
Byggår: 2021-2022
Ort: Lund
Byggherre: Lunds kommun
Entreprenör: Servicekuben
Miljöklass: Miljöbyggnad silver
Starkas åtagande: Starka projekterar, tillverkar och monterar betongstommen

Starka Betongelement

Vi erbjuder kompletta stomsystem och flexibla systemlösningar till bland annat industrier, kontor, offentliga byggnader och bostäder. Alla våra produkter är godkända för användning i Svanen-märkta hus.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vi svarar gärna på Era frågor!

Kontakta enskilda medarbetare via kontaktuppgifter nedan eller maila till info@starka.se.
Försäljning / Projektledning
Inköp
Konstruktion
Montage
Produktion
Ledning
Adminstration
Hållbarhet
Transport/Planering