2018-05-24

Starka och ALFA-gruppen vinner priser för informationssidan om det eftersatta VA-nätet

Starkas och ALFA-gruppens gemensamma informationssida säkradframtid.se har belönats med fem utmärkelser från CSS Design Awards och CSS Winner. Här konkurrerar nya webbplatser från hela världen och bedöms utifrån design, innehåll, teknisk lösning och användarvänlighet. Följande utmärkelser mottogs: Best Innovation, Best UI Design, Best UX Design och Special Kudos från CSS Design Awards samt Star of the day från CSS Winner.

Med sajten tar Starka, tillsammans med övriga medlemsföretag i ALFA-gruppen, ställning i samhällsdebatten gällande det kraftigt eftersatta VA-system som Sverige vilar på. Många kommuner arbetar idag med att laga och lappa där läckagen blivit för stora. Det medför lägre kostnader idag, men på lång sikt skulle ett gemensamt krafttag för VA-näten ge oss lägre totalkostnader och en mer hållbar framtid.

Här besöker du sajten: säkradframtid.se.

Läs vårt tidigare pressmeddelande om Sveriges eftersatta VA-nät här.

För mer information, kontakta:

Per-Olof Nilsson, Affärsområdeschef, Starka Betongindustrier, per-olof.nilsson@starka.se och 0702-61 25 21

Stefan Karvonen, Affärschef, Meag, stefan.karvonen@meag.se och 010-455 24 13

Kenneth Dahlgren, VD, Dahlgrens Cementgjuteri, kenneth@dahlgrenscement.se och 070-536 33 92.