2013-05-31

STARKA levererar va-lösningar i både betong och plast

Starka Betongindustrier
har under flera decennier levererat va-lösningar i betong under varumärket Alfa. Rör och brunnar,
avskiljare och enskilda avlopp. Vårt material – betongen, har länge varit oss
trogen rakt igenom och vi ser flera fördelar – betong har lång hållbarhet,
liten miljöpåverkan, låg uppflytningsrisk, hög finish och ett
konkurrenskraftigt pris. Men vi kan också förnya oss. Vi har även möjlighet att
tänka utanför de ordinarie ramarna och komplettera med en lösning som gör det
ännu bättre för våra kunder. Därför lanserar vi nu va-lösningar där vi
kompletterar betongen med plast.

Våra
plastprodukter håller hög kvalitet och erbjuds i ett brett sortiment.
Komplettera med våra betongprodukter för en optimal lösning där varje materials
egenskaper får komma till sin fulla rätt.

Vi lanserar tre
typer av markavloppssystem i plast:

 • MAGNACOR är ett markavloppssystem med
  ringstyvhet SN8 av Polypropylen och har en korrugerad utsida och en ljus,
  slät insida. Rören uppfyller kraven enligt Nordic Poly Mark och
  finns i innerdimensionerna 200, 250, 300, 400, 500 och 600 mm.
  Magnacorsystemet kan via en övergång till slätrör enkelt anslutas till
  våra betongbrunnar, vilket väsentligt underlättar arbetet i fält. Det faktum
  att Magnacorsystemet räknas med innerdimensioner istället för
  ytterdimensioner gör att kapaciteten i systemen kan ökas.
 • MAGNASLÄT är ett markavloppssystem
  med ringstyvhet SN8 av blyfri PVC och har ett homogent gods med slät in-
  och utsida. Rören uppfyller kraven enligt Nordic Poly Mark och
  finns i dimensionerna 110, 160, 200, 250, 315, 400 och 500 mm. En styrka
  med dessa rör är den tillhörande semiintegrerade mufftätningen Forsheda
  582 DINLOCK, som är standard. Risken för att mufftätningen flyttar sig vid
  montage är väldigt låg i jämförelse med traditionella mufftätningar,
  likaså är den även betydligt mer oljeresistent.
 • MAGNASLÄT COEX är ett
  markavloppssystem med ringstyvhet SN4 eller SN8 av blyfri PVC med slät in-
  och utsida. Rören uppfyller kraven enligt EN 13476-2 och är ett
  lågprisalternativ till släta markavloppsrör med homogent gods. Produkterna
  finns i dimensionerna 110, 160, 200, 250, 315, 400 och 500 mm.

Till
ovanstående system lanserar vi även tillbehör, t.ex. muffar, förminskningar,
proppar, övergångar, böjar och grenrör.

En annan nyhet
är FABEKUN-anslutningen, som används när släta markavloppsrör i dimensionerna
160 och 200 mm på ett enkelt sätt behöver kopplas på betongrör eller
betongbrunnar. Fördelarna med FABEKUN-anslutningen är att den ger en helt tät
anslutning mot betongen och tar bort risken för armeringskorrosion. Därtill ger
FABEKUN-anslutningen även möjlighet till en större vinkeländring så att det
enkelt går att montera markavloppsrören mot betongprodukterna.

Vi ser fram
emot att diskutera spännande va-lösningar i både betong- och plast!

För mer information kontakta AO-chef Christer
Dieden, 044-20 25 49 eller christer.dieden@starka.se,
alternativt Marknadschef Björn Olsson, 044-20 25 20 eller bjorn.olsson@starka.se.