2012-05-03

Starka levererar pumpstationer och VA-produkter till MTA AB

Starka, affärsområde VA och en del av Starkakoncernen, har tagit hem en stororder till projektet Kristinehed. Beställare är MTA AB i Halmstad.

Drygt hälften av ordern innefattar 2 stycken pumpstationer, resterande gäller VA-produkter. Totalt innebär projektet 22 stycken brunnar varav 2 stycken med flödesregulatorer.

Redan om 2-3 veckor börjar leveransen ifrån Starka och lagom till höstens antågande ska projektet vara färdiglevererat.

 

 

För mer information kontakta marknadschef Björn Olsson, 044-20 25 20 eller bjorn.olsson@starka.se.