2016-08-11

Starka levererar grafiska plattor till Stockholm

Starka har fått förtroendet att leverera 27 st Grafiska plattor 700-700 för läggning tillsammans med annan beläggning på den nybyggda gång och cykelbron över E4:an vid Kungens Kurva i Stockholm.

Mönstret består av olika texter som sammansatt bildar ord och meningar.

Arkitekt är Camilla Gyllang, Ramböll Stockholm Beställare är Huddinge Kommun genom Emelie Roupe