2013-06-13

Starka levererar betongelement till nytt kvarter i Helsingborg

Det
nya kvarteret ska byggas på Konsul Perssons plats i stadsdelen Söder i
Helsingborg. 

Bygget
omfattar två huskroppar i sju respektive tio plan som skall ge plats för
hotell, filmstad, kontor och bostäder. Midroc Property Development är byggherre
för det nya kvarteret som kallas Metropol. Den första etappen omfattar hotelldelen
i sju plan där Starka betongelement skall uppföra betongstommen.

Stommen
består bl a av 4000 m2 vita sandwichfasader, 5000 m2 massiva betongväggar, 15000
m2 håldäck samt stålkomplettering.

Starkas
beställare är Allbygg i Helsingborg.

För mer information kontakta Peter Weidemanis, telefon
0702-612501 eller 044-202501, e-post: peter.weidemanis@starka.se