2015-07-09

Starka levererar 400 m Qmax-rör till DHL-terminalen i utkanten av Malmö

Catena AB och Peab AB bygger en ny terminalbyggnad i Sunnanå, precis utanför Malmö. Den nya terminalen, som blir den första byggnaden i en ny logistikposition vid ringleden runt Malmö, har av- och påfart till såväl Europaväg E4/E6 som riksväg 11. Byggnadens totala yta blir 17 300 kvm, med en fördelning om 16 000 kvm terminalbyggnad och 1 300 kvm kontor. Den nya terminalen kommer att bli en lågenergianläggning där bland annat solpaneler används för att täcka energibehovet. Terminalen förväntas vara i bruk vintern 2015/2016.

Detta är den första stora order på äggformade rör som Starka fått och projektet följs noggrant. Hittills har leveranser och montage fungerat utmärkt, och tillverkare och kund är nöjda med resultatet. Starka kommer förutom de 400 meter Q-Max rännororna även leverera bätäckningar och passdelar, samt drygt 100 meter 500-rör med trumögon. 

Det nya rörsystemet för avlägsnande av dagvatten från hårdgjorda ytor tillverkas i beständig betong och med körbara betäckningar i segjärn. Systemet bygger på en lösning som innebär att dagvattnet rinner ned genom en gallerförsedd slits och bort via en ledning som byggs av ALFA Qmax rännor. Dessa underhållsfria rör är äggformade vilket medför lång livslängd och stora hydrauliska fördelar som ger optimal linjeavvattning och minimalt drift- och underhållsbehov.

Lösningen ger en grunt förlagd ledning med en körbar flytande betäckning för tung trafik. Beroende på regn och flödesbelastning kan betäckningen placeras i det antal rör som önskas. Betäckningen med tillhörande skrapring kan höjas med en eller flera passdelar för att reglera fallet i rännan. En av flera fördelar med betongrörets äggformade tvärsnitt är den lilla radien i botten som ger röret en avsevärt bättre självrensningsförmåga vid små flöden samtidigt som röret klarar stora flöden. Rörformen underlättar även vid lastupptagning. Systemet med ledning och sandfångsbrunn är vattentätt och uppfyller de standarder som gäller för avloppsledningar.

Rören finns i dimensionerna 300/450 mm med hållfasthetsklass 500, och 500/750 mm med hållfasthetsklass 350. Rören uppfyller krav enligt SS-EN 1916.