2018-08-27

Starka har nominerats till Publishingpriset för sitt informationsarbete kring Sveriges eftersatta VA-nät

Starka Betong tog ett krafttag i kommunikationen kring det svenska eftersatta VA-nätet och har nu nominerats till Publishingpriset för sitt arbete.

Dagens ledningsnät har allvarliga brister och är oroväckande eftersatt och många kommuner lägger idag fokus på att enbart laga och lappa där läckagen blivit för stora. Sverige har halkat efter i upprustningen och nu behöver hela samhället ta ett gemensamt krafttag för att skapa rätt förutsättningar för framtidens VA-system.

Skrämmande siffror visar att återanskaffningsvärdet på det svenska VA-systemet är 800 miljarder kronor. Det är lika mycket som den totala statsbudgeten. Förnyelsetakten för de svenska vatten- och VA-näten är idag 240 år, jämförelsevis med den faktiska livslängden för dagvattenledningar (100 år) och spillvattenledningar (80 år).

”Nu behöver Sveriges kommuner få upp ögonen för den utbredda VA-problematiken. Detta har länge varit ett oprioriterat område i svenska kommuner. Därför saknas det idag riktlinjer, policies och kunskap för att projekten ska utföras med exempelvis optimerad livslängd och minskad miljöpåverkan. Många kommuner kan inte garantera säker dricksvattenförsörjning och avloppsvattenrening som uppfyller ställda krav”, säger Per-Olof Nilsson, Affärsområdeschef Starka Betongindustrier.

Kampanjsidan ”Säkrad Framtid”, som Starka använder som informationskanal, har nu alltså nominerats till Publishingpriset 2018 i kategorin ”Kampanjsajter”. Prisutdelningen äger rum på Berns i Stockholm, den
7 november.

Läs mer om vårt eftersatta VA-nät här: www.sakradframtid.se

För mer information, kontakta:

Pia Hallkvist, Marknadsansvarig, Starka Betongindustrier, pia.hallkvist@starka.se och 044-20 26 21

Per-Olof Nilsson, Affärsområdeschef, Starka Betongindustrier, per-olof.nilsson@starka.se och 0702-61 25 21