2015-07-03

Starka har levererat första etappen av markstensbeläggningen på Kapellskär

Första ettappen av Kapellskär utanför Norrtälje är avklarad och stenleveranserna har lyckats väldigt bra så här långt! Första etappen bestod av ca 15 000 m² Uni-Coloc 100 mm. Stenteknik som utför beläggningen är nöjda med resultatet och tycker läggningen gått smidigt.

Starkas Uni-Coloc har utvecklats för att tåla stora belastningar med hög frekvens accelerations- och vridkrafter. Vinkelformen och tandningen ger en allsidig låsning och unika bruksegenskaper. Colocytans lastupptagande förmåga är väl känd och dokumenterad av flera forskningsinstitut och en lång användning som beläggning på mycket hårt belastade ytor.

Starka har tecknat avtal med Peab om att leverera all beläggning med marksten och plattor till hamnen utanför Norrtälje. I ordern ingår bland annat 63 300 m² Uni Coloc. Allt material kommer att produceras och levereras från vår nya fabrik i Strängnäs. Allting beräknas vara färdiglevererat våren 2016.

Nu samlar vi krafter för att lyckas med nästa etapp av projektet.

Den ombyggda hamnen omfattar en ny pir med två färjelägen i hamnens södra del, ett färjeläge i hamnens mellersta del och den nuvarande piren med två färjelägen i hamnens norra del. Efter ombyggnaden kommer Kapellskärs hamn att ha totalt fem moderna färjelägen.