2010-04-15

Starka expanderar och stärker sin position genom nyetablering i Arboga

Bild: Lars Henrik Persson, VD Starka AB

Genom förvärv av Kilenkrysset Prefab AB i Arboga stärker Starka sin position i Mälardalen och investerar över 100 miljoner de närmaste åren. Idag arbetar 10 personer på fabriken och vi kommer omgående att rekrytera fler medarbetare, inom såväl produktion, logistik som försäljning. Vår ambition är att snart ha 40 medarbetare på den nya fabriken.

Starka och fastighetsbolaget Kilenkrysset AB gör affären genom att Starka förvärvar aktierna i Kilenkrysset Prefab AB. Bolaget, som ligger i Arboga, tillverkar idag betongelement till Kilenkryssets egna fastigheter. Förutom att fortsätta leverera betongelement till Kilenkrysset kommer Starka att erbjuda produkterna till andra kunder som ligger för långt från de övriga fabrikerna i Skåne.

”Vi ser också fram emot att skapa nya spännande produkter tillsammans med våra kunder. Vi är idag praktiskt taget fullbokade i våra fabriker i Skåne fram till semestern och har den senaste tiden märkt ett trendbrott i efterfrågan. Vi får ofta förfrågningar från Mälardalen och behöver dels mer produktionskapacitet för att kunna följa med våra kunder, men även produktion på plats eftersom det av miljö- och kostnadsskäl inte är försvarbart att skicka produkterna så långt. Arboga med sitt utmärkta logistikläge skapar en bas för vår satsning på att expandera i Mälardalen, säger Lars Henrik Persson, VD Starka AB.”

Betong är ett fantastiskt byggmaterial, vilket Kilenkrysset har upptäckt då man själv förvaltar sina fastigheter. Den tunga stommen är en fördel eftersom det spar energi i det långa loppet. Betong varken brinner eller ruttnar och bidrar till ett behagligt inomhusklimat genom att jämna ut temperatursvängningar och stänga ute oljud. Att det dessutom är formbart och kan infärgas tänjer ytterligare på möjligheterna. Den gamla öststatsbetongen är sedan länge ett passerat kapitel vilket fler och fler kunder upptäcker.

”För oss inom Kilenkrysset har det varit mycket positivt att verka i Arboga kommun. Det är med stor glädje vi ser att verksamheten nu utvecklas ytterligare till gagn för hela Mälardalen, men framförallt för Arboga. Om vi inte hade sett att detta var positivt för Arboga hade vi inte sålt fabriken. Vi har nu ett långvarigt samarbetsavtal och hoppas på nya byggnationer i Arboga, säger Jan Persson, VD Kilenkrysset AB.”

Pressmöte kl 14.00 den 15/4 på fabriken. Styrmansgatan i Arboga.

För ytterligare information, kontakta:
Lars Henrik Persson, VD Starka AB
0702-61 25 03, lars.persson@starka.se
www.starka.se

Jan Persson, VD Kilenkrysset AB
0707-66 54 04, jan.persson@kilenkrysset.se
www.kilenkrysset.se

Båda är tillgängliga från kl. 13.00 den 15/4 2010