2011-07-08

Starka expanderar och förvärvar

Starka betongindustrier växer vidare på marknaden och breddar sitt utbud.

Starka har förvärvat Christian Holmqvist Entreprenad AB under juni månad.

Detta bolag utför huvudsakligen gjutning av industrigolv som underentreprenör till byggbolag. Bolaget omsätter cirka 25 miljoner kronor och har sin bas i Tyringe i Skåne.

 

Genom detta förvärv kommer Starka att kunna erbjuda sina kunder ett bredare sortiment av produkter och tjänster. Bolaget fortsätter verka under namnet Christian Holmqvist Entreprenad KB som ett dotterbolag till Starka.

Starka har därmed totalt 6 affärsområden: Entreprenad , Betongelement, Fabriksbetong, Mark & Mur, VA och Stödmurar.

 

Starka är etablerat i Lund, Kristianstad, Ängelholm, Tyringe, Arboga och i Danmark.

För info, läs mera på www.starka.se

 

Vid frågor, vänligen kontakta Lars-Henrik Persson, VD och Koncernchef

Tel. +46 44 20 25 03                 

e-post: lars.persson@starka.se