2015-04-22

Starka Betongelement mentor till hyllat examensarbete om säkra infästningar i Betongväggar.

Starka Betongelement har varit en uppskattad mentor till stipendiaterna Karl Löfkvist och Henrik Malm som kommer att bli belönade med stipendium för bästa examensarbete av Tekniska Föreningen i Helsingborg. Starka har hjälpt till med idéer, resurser och kunskap i deras arbete som handlar om säkring mot olyckslast i prefabricerade betongbyggnader.

Vid säkring mot olyckslast och fortskridande ras i prefabricerade betongbyggnader kopplar man håldäck till väggar med armeringsjärn och dubbar. Man gör en ursparing i håldäcken på fabrik och gjuter på arbetsplatsen in en hårnål i ursparingen, son man trär runt en dubb i väggen.

Vid några tillfällen har vi fått frågan från konsulter, om infästningen är säker och om inte risken finns att man drar ut hela platsgjutningen ur håldäckets kanal.

Starka kände att detta var ett lämpligt examensarbete och fick kontakt med Karl och Henrik.

Karl och Henrik konstruerade mothåll, så att Starka kunde använda deras maskin för dragkrafter. Därefter gjordes dragprov på både ingjutna armeringsjärn och helgängade bultar. I samtliga fall brast stålet och ingjutningen förblev intakt.

Killarna gjorde en väldigt bra redovisning av sina försök. De beräknade inte bara vidhäftningspåkänningen mellan håldäck och platsgjutning. De gjorde också exempel på vilka krafter som uppkommer vid olyckslast enligt EU- norm och de krafter som uppkommer i en ingjuten helgängad stång, när man förhindrar vridning av en ensidig flänsbalk.

Det har varit både intressant och trevligt att vara mentor för Karl och Henrik, säger Sven Persson på Starka Betongelement AB.

För mer info, kontakta Sven på Tel: 044-20 25 13,  E-post: sven.persson@starka.se

Stipendiet kommer att delas ut på TFiH:s årsstämma den 17 Mars i U202 på Campus Helsingborg.