2014-06-18

Starka Betongelement klara för två nya projekt

I Helsingborgs centrum startar nu nästa etapp
gällande utbyggnaden av Knutpunkten, Helsingborgs centralstation och
kommunikationsnav för färjor, Öresundståg, Pågatåg samt stads- och
regionbussar. Totalt rör det sig om en påbyggnad på cirka 10 000 m2 av
moderna kontorslokaler. Totalt tillkommer 500-600 nya arbetsplatser, som kommer
belönas med en fantastisk utsikt över Öresund och takåsarna i Helsingborg.
Fokus är en hög miljöprofil och moderna kontor. De första inflyttningarna
kommer ske under den senare delen av 2015.

Starka levererar 9 300 m2 håldäcksbjälklag,
massivplattor samt 500 m2 massiva betongväggar. Byggentreprenören är
NCC, och byggherre är Wihlborgs. 

Till Trelleborg projekterar, tillverkar och
monterar Starka 6 300 m2  håldäcksbjälklag
och massivplattor till det mycket speciellt utformade taket. Detta kommer bli Sveriges största passivhus, med ett tydligt fokus på
hållbarhet. Beställare är MVB Syd AB, och byggherre är Regionservice. Arkitekt
är Peter Lundberg, BSK Arkitekter AB.