2012-04-11

Starka Betongelement AB är med och bygger nya Hammars skola

Bild: Horisont Arkitekter

Starka Betongelement AB, som ingår i Starkakoncernen, har fått förtroendet att vara med och uppföra nya Hammars skola i Kristianstad. Starkas beställare är Skanska som i sin tur fått uppdraget av Kristianstad kommun. Satsningen är en av de största gällande renoveringar av grundskolorna i kommunen. Den nya delen kommer beröra särskolan samt grundskolans tidigare del – årskurs 1-6.

Skolan skall delvis byggas om, en del ska rivas samt en stor del ska byggas nytt. Byggnaden uppförs i tre sammanhängande delar. Ytterväggarna kommer infärgas med grön betong med ett listverk som på vissa ytor ska muras ihop med svart tegel. Innerväggarna kommer vara i gråbetong och bjälklaget består av håldäcksbjälklag. Starka har, i samarbete med Horisont Arkitekter, arbetat fram betongprover i olika kulörer inför arbetet.

För Starkas del är montagestart mellan vecka 38-40, med arbete under 10 veckor. Skolan beräknas stå klar för inflyttning januari år 2014.

För mer information kontakta Marknadschef Björn Olsson, 044-20 25 20 eller bjorn.olsson@starka.se.