2012-06-29

Starka Betong i Danmark levererar luftrenande plattor till Köpenhamns innerstad

Starka Betong i Danmark har levererat EcoNox plattor till Gasverksvägen, mellan Vesterbrogade och Istedgade. Detta är ett samprojekt med Köpenhamns kommun och Dansk Teknologisk Institut där man, precis som i ett liknande projekt i Malmö mellan år 2009 och 2010, byter ut gammal beläggning mot Starkas EcoNox-plattor.

Miljöplattan EcoNox har luftrenande egenskaper och omvandlar, med hjälp av UV-ljuset från solen, kväveoxid från trafiken till ofarliga ämnen. Dessa sköljs sedan bort vid nästa regnskur. Plattan har även en viss självrengörande effekt på organisk smuts som hamnar på dess ytskikt. De hälsofarliga avgaserna är skadliga för människan och irriterar bland annat luftvägarna och kan orsaka sjukdomar. Den största mängden kväveoxider kommer från gatutrafiken och frigörs därmed i de områden där människan uppehåller sig.

Projektet inleddes i våras genom mätningar av kväveoxidhalten hos den gamla beläggningen. Därefter byttes beläggningen ut mot EcoNox plattor. Inom kort kommer en ny mätning med de nya förutsättningarna att göras. 

Tidigare tester visar att EcoNox reducerar avgaser och kväveoxidutsläpp från ungefär var femte bil.

 

För mer information kontakta marknadschef Björn Olsson på 044-20 25 20 eller bjorn.olsson@starka.se.