2018-10-19

Starka avyttrar fabriksbetongsverksamheten

Starka Betongindustrier har tecknat avtal med Betongindustri AB om att sälja Starkas verksamhet inom fabriksbetong. Affären sker som ett led i Starkas strategi att koncentrera verksamheten på dess kärnområden inom prefabricerade betongelement, VA, markprodukter och stödmurar.

I uppgörelsen som blev klar i början av oktober säljs Starkas fabriksbetongstationer i Kristianstad och Södra Sandby genom att Betongindustri köper alla tillgångar samt övertar personal.Betongindustri AB med ca 200 medarbetare i Sverige ingår i den tyska HeidelbergCement-koncernen som är en global marknadsledare inom produktområdet ballast och en betydande aktör inom cement och betong. Koncernen har ca 59 000 medarbetare i 60 länder, vilket gör företaget till en av världens största byggmaterialproducenter.

-Vi är övertygade om att Betongindustri är en bra part för att trygga den fortsatta utvecklingen för fabriksbetongverksamheten och de anställda kommer att följa med verksamheten, säger Lena Holst, styrelseordförande och koncernchef i Starka AB.

Affärskonsultföretaget Navet AB har varit rådgivare till Starka i samband med försäljningen.

Mer information:

För mer information kontakta Lena Holst, Styrelseordförande / Koncernchef, 0702-61 25 02, lena.holst@starka.se