2021-02-12

Starka är med och bygger ut det svenska järnvägsnätet

År 2018 inledde Regeringen en storsatsning på järnvägsinfrastrukturen i landet. Satsningen är den största investeringen för järnvägen i modern tid och Starka är stolta leverantörer.

Planen gäller stora satsningar på såväl nybyggnation som upprustning och modernisering av befintlig infrastruktur.

– Nu gör vi den största järnvägssatsningen i modern tid. […] Sverige ska ha ett modernt järnvägsnät där tågen går i tid över hela landet, berättade infrastrukturminister Tomas Eneroth år 2018.

Starka är delaktiga i den stora satsning som görs och levererar järnvägsprodukter i betong. För ett starkt och hållbart Sverige. 

– Sverige genomför den största järnvägssatsningen i modern tid och Starka levererar järnvägsprodukter – mot en fossilfri och hållbar framtid, kommenterar affärsområdeschef Fredric Johansson arbetet.

Just nu pågår ombyggnationen av Södra Stambanan mellan Malmö och Lund – två spår ska bli fyra. I projektet medverkar Starka vid ombyggnationerna av stationerna i Burlöv, Åkarp och Hjärup. Fyra spår beräknas vara i full drift i december 2023. Till projektet levererar Starka plattformskant, stödmurar och blocksteg.

Samtidigt levererar Starka järnvägsprodukter till utbyggnaden av Söderåsbanan samt ombyggnationen av Kävlinge station och Ystad bangård. Nyligen avslutade projekt är Lommabanan samt Kärråkra tågdepå.

För mer information, kontakta:

Fredric Johansson
Affärsområdeschef, Starka Betongprodukter AB
0431-170 53
fredric.johansson@starka.se

Läs mer på vår hemsida: https://bit.ly/3tZ9kHR