2016-10-07

Sienapriset – prestigefyllt pris vi är stolta över

Starka är stolt sponsor av Sienapriset som delas ut på Arkitekturdagen. Priset startades, ägdes och förvaltades de första åren av dåvarande Lund – Kristianstads Cementgjuterier (numera Starka Betongindustrier) och startades 

Som en väg att lyfta fram och sprida kännedom om en god utemiljö”.

1992 skänktes priset till LAR, Sveriges Landskapsarkitekter och döptes om till LAR:s Sienapris. 2003 Bytte priset återigen namn till Sveriges Arkitekters Sienapris och gick därigenom upp i Sveriges Arkitekters prisflora. Starka är stolt sponsor och är med i juryarbetet och presenterar priset på Arkitekturgalan. Priset tilldelas ett objekt och dess arkitekt.

Priset är en hedersutmärkelse i form av diplom samt reliefplakett som sitter på det belönade objektet. Arkitekten bjuds på en tre dagars studieresa till Siena, Italien, med omnejd, tillsammans med juryn och en representant utsedd av sponsorn. 

Jan Lang har arbetat med priset och suttit i juryn sedan 2007 och berättar om hur det är att jobba i juryn. ”Arbetet i Sienajuryn präglas av en härlig målmedvetenhet, allt ifrån det första mötet där den första gallringen sker, till det sista telefonmötet där de nominerade slutligen vaskas fram. För mig och Erik (Simonsen) är det ett mycket trevligt uppdrag som ger upphov till många härliga kontakter och vi får lära oss nya saker hela tiden”.

”Det är ett hårt arbete med långa dagar och ännu längre resor där medlemmarna svetsas samman till ett team som samtidigt som det seriösa i juryarbetet präglar dagarna, har mycket kul, med intressanta samtal. Några känner varandra sedan tidigare några har aldrig träffats men juryarbetet blir ofta en början till ett vidare samarbete i vardagen. Det är en ynnest att få åka runt och titta på projekten och att få komma till nya platser.” 

För Starka har priset betytt mycket och varje år ser man fram emot nya utmaningar när man får vara delaktig i att premiera fantastisk utemiljö och arkitektur. ”Sienapriset är viktigt av flera anledningar; dels för att det är ett viktigt pris i Sveriges Arkitekters prisflora, och dels för att det synliggör landskapsarkitekten och landskapsarkitekturens viktiga roll i samhällsbyggandet”, säger Jan Lang.

I år är fyra landskapsprojekt nominerade: en kaj, en park, en strand och en innergård.

Vår representant i juryn Jan Lang säger att årets projekt är extra spännande. De kännetecknas de av att de i hög grad bidrar till att höja kvaliteten och användbarheten i de vidare strukturer och sammanhang där de ingår. Det är också intressant att notera att det nu även utanför de större städerna kommer in projekt till bedömning som håller hög klass både i gestaltning och utförande. Det är tydligt att kommuner och andra beställare verkligen satsar på den yttre miljön. 

Läs mer om varje nominering på Sveriges Arkitekters sida om Sienapriset.