2012-06-11

Ref. ras vid kvarteret Kranskötaren i Ystad

Starka Betongelement har levererat ytterväggar och mellanbjälklag till huset på Aulinsgatan i Ystad som rasade torsdag natt den 24 maj 2012.

Med resultatet av den preliminära utredningen kan vi idag konstatera att Starka inte är vållande till raset. Starka har inte ansvar för totalstabiliteten av byggnaden. Starka har inte ansvar för stålkonstruktionen som är den direkta orsaken till raset.

 – ”Det är med stor lättnad som vi konstaterar att ingen skadades vid raset eftersom det skedde nattetid. Vi gör vårt yttersta för att, tillsammans med övriga samarbetspartners, få huset uppbyggt igen så fort som möjligt så att hyresgästerna kan flytta in. Redan nu producerar vi de nya väggarna”, säger Lars Henrik Persson, VD, Starka Betongelement.

Kontaktvägar Starka:

VD, Lars Henrik Persson, 044-20 25 03 eller lars.persson@starka.se

Marknadschef, Björn Olsson, 044-20 25 20 eller bjorn.olsson@starka.se