2020-10-05

Ny stororder till Starka Betongelement – tillverkar och monterar betongstommen till Lunds nya storskola

I Lund bygger Lunds kommun nu en ny storskola med plats för 1620 gymnasieelever och 360 högstadieelever. Framtidens skola blir en sammanslagning av Hedda Anderssongymnasiet och Svaneskolan och till projektet projekterar, tillverkar och monterar Starka Betongelement betongstommen. När skolan står klar för inflyttning år 2023 erbjuds eleverna en skola på 25 000 kvm fördelat på fem byggnader. 


Bakom den nya skolan står Wingårdhs Arkitekter i samarbete med danska AART. Skanska Sverige har tilldelats uppdraget som partnering. Tanken med partnering-modellen är att uppnå bättre ekonomi och högre kvalitet i projektet samt en tryggare byggprocess med bättre uppföljning. 

Starkas åtagande i projektet innebär i sin helhet projektering, tillverkning och montage av betongstommen. Totalt RV: 22 000 m2, RW: 800 m2, HDf: 19 500m2, RD: 1600m2, betongpelare och balkar, trappor samt samverkansstål. Montagestart sker i november 2020.

Planeringen av skolan har föregåtts av ett samarbete mellan elever, lärare och rektorer tillsammans med arkitekter och experter. Skolan kommer att bidra till en utveckling av stadsmiljön och skapa helt nya flöden i staden. Projektet är ett av Lund kommuns största investeringar någonsin.

Läs mer på vår hemsida: https://bit.ly/2GtEz9L