2012-02-28

Dekorsten i trädgården på frammarsch

Som ett led i ett växande intresse för dekorsten i trädgården kompletterar Starka nu sitt stensortiment med fyra nya favoriter, direkt från Italien. Granit Pepe Sale, Marmor Carrarra, Marmor Nero Ebano samt Marmor Corallo heter de nya, lite större, varianterna som lanseras lagom till vårsäsongen 2012.

De estetiska fördelarna kompletteras med de funktionella – ett lager sten och grus bibehåller värmen och fukten i jorden och miljön för växterna optimeras. Stenen tillsammans med en fiberduk gör det även svårare för ogräset att tränga igenom.

Dekorstenen lanseras på Hem & Villa-mässan – Skånsk Trädgård, på Malmömässan, Hyllie, mellan den 1-4 mars. Kom gärna och besök vår monter!