2013-12-19

Betongen kommer från Starka när NCC bygger sitt nya kontor i Helsingborg

Starka Betongelement har fått förtroendet att uppföra NCC:s nya kontor Floretten i Helsingborg. Projektet består av 6000 m2 håldäcksbjälklag och 5000 m2 vägg fördelat på sandwichfasader och massiva innerväggar.

Byggherre är Wihlborgs Fastigheter AB och Starkas beställare är NCC.
 Montagestart beräknas till mars 2014 med ca 15 veckors montagetid.

För mer information kontakta Peter Weidemanis, telefon 0702-612501 eller
044-202501, e-post: peter.weidemanis@starka.se