2012-05-23

Betongbranschen framhåller vikten av hela livscykeln

Starka, betongproducent i tredje generationen, välkomnar dagens miljöfokus. Flera olika materialalternativ är också av godo och stimulerar varje enskild bygglösning till att hela tiden förbättras och utvecklas. Inom betongindustrin har vi fått fördelen, precis som inom exempelvis träindustrin, att arbeta med ett naturligt material. Det är vi mycket stolta över.

Vad som blir svårarbetat är dock när den fria konkurrensen påverkas. När ett naturligt material får vika åt sidan till förmån för ett annat, med hjälp av stimulerande åtgärder ifrån våra politiker. 

Vårt naturmaterial – betongen, är en sammansättning av grus, sten och cement. Naturliga material genom hela tillverkningsprocessen med andra ord. Betongen är ett hållbart material med lång livslängd där en livscykelanalys visar på liten skillnad mellan olika stommaterial. 

Materialet stoltserar även med en rad andra fördelar:

– Betong sparar energi. Undersökningar visar att du kan spara upp till 15 % av energin för uppvärmning och upp till 20 % av energin för kylning.

– Betong möglar inte.

– Betong ger en god innemiljö utan fukt och mögel.

– Betong brinner inte. Risken för bränder att utvecklas till storbränder är mer än elva gånger högre i flerbostadshus med trästommar motsvarande hus med betongstommar.

Inhemska råvaror står även betongindustrin för i form av lokal produktion där framställan sker precis före användning. 

Att bygga klimatsmart går ut på att projektera och bygga så att miljöpåverkan sett över byggnadens totala livslängd minimeras. Då gäller det att bygga klimatanpassat med byggnader som klarar de klimatförändringar vi står inför, troligtvis med varmare väder, fuktigare miljöer och häftigare stormar. 

Större volymer går även att producera med betongen och Starka står till förfogande med produktionsanläggningar strategiskt utplacerade i både Skåne och Mälardalen.

För mer information kontakta Marknadschef Björn Olsson, 044-20 25 20 eller bjorn.olsson@starka.se.