2013-09-06

Betong, det naturliga valet för en hållbar framtid

Starka, betongproducent i tredje generationen, berättar nu om sitt utvecklingsarbete på miljöområdet i en broschyr där alla delar av verksamheten finns representerade. 

Vi arbetar med ett naturligt material och det är vi glada för. Nu vill vi fortsätta arbetet med att driva hela vår verksamhet i en tydligare miljöriktning och broschyren är ett sätt att konkretisera och dela med oss av detta arbete.

Läs broschyren här

Om du vill veta mer, kontakta marknadschef Björn Olsson, telefon 0700 00 25 20 eller miljö- och kvalitetschef Tomas Streling, telefon 0700 92 25 08